XÂY DỰNG NỀN TẢNG ANH NGỮ

?Ở độ tuổi thiếu nhi / thiếu niên, trẻ đã hình thành nhận thức về ngôn ngữ .Với phương pháp “Học qua dự án” giúp trẻ sẵn sàng chinh phục mọi chứng chỉ quốc tế cùng chương trình học chuẩn Cambridge, phát huy tư duy phản biện và tự tin thuyết trình tiếng Anh.
?Chủ động giải quyết khó khăn và tự hoàn thiện bản thân.
?Phát triển kỹ năng hợp tác, làm việc nhóm
?Thúc đẩy tư duy sáng tạo và khả năng suy luận
?Hình thành kỹ năng thuyết trình và tư duy phản biện
?Tăng khả năng phản xạ tiếng Anh
?Tiếp thu kiến thức qua hình thức học sống động, hấp dẫn . Vận dụng tiếng Anh tự nhiên
?Tự tin khi sử dụng tiếng Anh và bộc lộ cá tính, suy nghĩ. 
.
.
.
.