Kiểm tra cuối khóa tại Anh ngữ Ngân Hà – Galaxy English

💝📝 Nhằm đánh giá chính xác và khách quan năng lực tiếng Anh của học viên đang học ở từng cấp độ, đồng thời giúp giáo viên có định hướng tiếp theo trong kế hoạch giảng dạy nên định kỳ Trung tâm Ngoại ngữ Ngân Hà sẽ tổ chức kiểm tra cuối khoá ở tất cả các lớp. 🎈💖

🌷😘 Kỳ kiểm tra toàn diện gồm cả 4 kỹ năng: NGHE – NÓI – ĐỌC – VIẾT. Đặc biệt buổi thi NGHE sẽ được tổ chức tại phòng LAB ở cơ sở 2 của Trung tâm. Để đảm bảo tính công bằng và sự khách quan trong kết quả của học viên, Trung tâm luôn bố trí phòng thi và đội ngũ giáo viên coi thi nghiêm ngặt cùng với sự tham gia của giáo viên nước ngoài. Sau kỳ kiểm tra kết quả của học viên sẽ được gửi đến từng phụ huynh, để phụ huynh luôn biết được sự tiến bộ của học viên sau một quá trình dạy và học tại Trung tâm. 🌻💐

😍 Học thật – Thi thật – Chất lượng thật. Cùng Ngân Hà phát triển năng lực và đam mê tiếng Anh các bạn nhé! 😍

.
.
.
.