Khen thưởng học viên có thành tích xuất sắc trong kỳ test cuối khóa.

🌻🌻Chúc mừng các bạn học viên đã hoàn thành tốt bài Test cuối khoá vừa rồi:

  1. Nguyễn Trần Quỳnh Chi (Chery) – Ariel
  2. Đỗ Phạm Phương Nghi (Sandy) – Moon
  3. Vũ Nam Khánh (Rocky) – Moon
  4. Nguyễn Đình Nguyên Đức (Billy) – Neptune
  5. Đào Bảo Thi (Rosie) – Neptune
  6. Đặng Ngọc Quyền (Hary) – Luna
  7. Võ Thanh Đạt (Simon) – Luna
  8. Mai Phạm Gia Nghi (Jolie) – Comet
  9. Phan Bình Minh (Tony) – Callisto

💫💫Nhằm để khích lệ tinh thần học tập của các bạn học viên đạt thành tích cao trong kỳ Test cuối khoá, cũng như tạo động lực phấn đấu cho tất cả các bạn học viên, Galaxy English đã tổ chức khen thưởng tặng quà và trao chứng chỉ cho các bạn.🍀🍀

✨✨Trung tâm Ngoại ngữ Ngân Hà luôn đặt sự tiến bộ, phát triển của học viên làm mục tiêu hàng đầu. Với phương pháp giảng dạy chuyên biệt và chương trình học được biên soạn theo lộ trình dài với định hướng IELTS giúp học viên trang bị đầy đủ kiến thức – kỹ năng cần thiết, tạo tiền đề thuận lợi cho quá trình phát triển Tiếng Anh.🥰🥰

🌈🌈Hãy đến với Trung tâm Ngoại ngữ Ngân Hà – Galaxy English để cảm nhận việc “DẠY THỰC CHẤT – HỌC THẬT SỰ” nhé

🌞🌞Galaxy English sẽ cùng đồng hành với các bạn trên con đường theo đuổi và chinh phục đam mê học Tiếng Anh!💯💯

.
.
.
.