Kết quả cuộc thi “Fluent English Speakers” Cụ thể..

✨ BẢNG SENIOR ✨

🥇 GIẢI NHẤT 🥇
Tên tác phẩm: THE MINIONS
Lớp: Mars

🥈 GIẢI NHÌ 🥈
Tên tác phẩm: THE UGLY DUCKLING
Lớp: Miranda

🥉 GIẢI BA 🥉
Tên tác phẩm: BILLY’S UNCLE
Lớp: Uranus – Nebula

🏅 GIẢI KHUYẾN KHÍCH 🏅
Tên tác phẩm: KUNGFUPANDA
Lớp : Mars

✨ BẢNG JUNIOR ✨

🥇 GIẢI NHẤT 🥇
Tên tác phẩm: GREETINGS
Lớp: Moon

🥈 GIẢI NHÌ 🥈
Tên tác phẩm: CAN I SPEAK TO SALLY, PLEASE?
Lớp: Pluto

🥉 GIẢI BA 🥉
Tên tác phẩm: NICE TO MEET YOU!
Lớp Triton:

🏅 GIẢI KHUYẾN KHÍCH 🏅
Tên tác phẩm: ONE LITTLE FINGER
Lớp: Matis
Tên tác phẩm: GREETINGS
Lớp: Basic-Venus

.
.
.
.