Chuyên mục: Học từ vựng mở rộng cùng Galaxy English.

??‍? Chủ đề: Từ vựng miêu tả tính cách con người. ✏️??

?? Từ vựng đóng vai trò quan trọng trong khả năng đọc hiểu, viết và truyền đạt ý tưởng chính xác. ☄️

??Người nào có vốn từ vựng lớn hơn sẽ giao tiếp thành công hơn và thể hiện bản thân hiệu quả hơn. ?

☄️? Điều này liên quan trực tiếp tới thành công của các học viên như là: cơ hội học tập, làm việc và giao tiếp Quốc tế.??

?? Vậy nên để củng cố và mở rộng từ vựng tiếng Anh của bản thân hơn, các học viên hãy theo dõi Fanpage Trung tâm Ngoại Ngữ Ngân Hà – Galaxy English để tăng cao vốn từ vựng nhé!! ❤️

.
.
.
.